Kontakt

Barbara Onak

ul. Rybacka 14
81 – 198 Rewa woj. pomorskie
Polska

Telefon: 058 679 14 08
Telefon: +48 502 723 032

E – mail: bernenczyk@zprzemoznejchetki.pl
E – mail: chawanczykizprzemoznejchetki@gmail.com